Ενημέρωση για θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 17 ν. 5066/2023), από την 1η Ιανουαρίου 2024, εφαρμόζονται νέα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως εκ τούτου, από την 01.01.2024, μεταφέρεστε αυτόματα στο Ειδικό Τιμολόγιο, εκτός εάν προβάλλετε την αντίρρησή σας, ως προς την υπαγωγή σας σε αυτό, μέχρι και την 31.01.2024.

Η υπαγωγή στο Ειδικό Τιμολόγιο είναι υποχρεωτική και έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή από 01.01.2024.

Μπορείτε να προβάλλετε την αντίρρησή σας, ως προς την υπαγωγή στο Ειδικό Τιμολόγιο, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που θα λάβετε στο προσωπικό σας e-mail ή μέσω επιστολής, ή εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα ZeniΘ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 18321.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, τα νέα διαθέσιμα τιμολόγια επισημαίνονται με «Σημάνσεις Διαφάνειας» με τη μορφή χρωματικού κώδικα, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ από 01.01.2024 (Πράσινη σήμανση: Ειδικό Τιμολόγιο, Μπλε σήμανση: Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου, Κίτρινη σήμανση: Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης και Πορτοκαλί σήμανση: Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης)

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε του όρους του Ειδικού Τιμολογίου.

Ειδικοί Όροι για οικιακούς πελάτες εδώ.

Ειδικοί Όροι για business πελάτες εδώ.

Τελική Τιμή Προμήθειας

Δείτε εδώ πως διαμορφώνεται η τελική τιμή του ειδικού τιμολογίου για οικιακούς πελάτες για τον μήνα Ιανουάριο.

Δείτε εδώ πως διαμορφώνεται η τελική τιμή προμήθειας του ειδικού τιμολογίου για business πελάτες για τον μήνα Ιανουάριο.