Οι απορίες σας

Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

All functions including supply chain, value chain, project scheduling, manufacturing, services and spares, technology, R&D, etc. are integrated to give a complete solutions package.

1.Ποια είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.;

Η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (με το διακριτικό τίτλο ZeniΘ Gas & Light) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2000 με κύρια δραστηριότητα την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου προς οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Από τον Δεκέμβριο 2017 προμηθεύει πλέον σε ολόκληρη την Ελλάδα, τόσο φυσικό αέριο όσο και ηλεκτρικό ρεύμα! η ZeniΘ είναι ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα!

2.Είναι ιδιωτική ή κρατική εταιρεία;

 

3.Ποιοι είναι οι Εμπλεκόμενοι φορείς στην ελληνική αγορά Φυσικού Αερίου;

 • ΡΑΕ: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας.
 • ΔΕΣΦΑ (Σύστημα Μεταφοράς): Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ιδρύθηκε το 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005), με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 03/55. Ο νόμος αυτός προέβλεψε τη δημιουργία του ΔΕΣΦΑ ως θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΠΑ ΑΕ.  
 • ΕΔΑ (Δίκτυο Διανομής): Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 έχοντας το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.

Get Free Consultancy or +1 (800) 123 456 789

  quick support

  We Can Help You

  support

  All functions including supply chain, value chain, project scheduling, manufacturing, services and spares, technology, R&D, etc. are integrated to give a complete solutions package.

  Online Support

  iRecco is among the world's leading renewable energy solutions provider that is revolutionising.

  Community

  iRecco is among the world's leading renewable energy solutions provider that is revolutionising.

  News & Updates

  iRecco is among the world's leading renewable energy solutions provider that is revolutionising.