Φυσικό Αέριο για Μικρές Επιχειρήσεις

Για όλες τις μικρές επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες

To  προϊόν φυσικού αερίου Gas Business Save, απευθύνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση έως 3.000 m3 και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • 60€ Δώρο*
  • 90€ Δώρο** σε dual πελάτες
  • ξεκάθαρη και ανταγωνιστική τιμή που ανακοινώνεται στις αρχές κάθε μήνα
  • διάρκεια Σύμβασης 12μήνες
  • χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
  • δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

 

Gas Business Save

Μηνιαίο Πάγιο (€)4.5

Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου  (€/kWh)

0.030

Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh)

0.0285

*Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

**Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε τους Ειδικούς Όρους του Προϊόντος με δώρο 60€ εδώ.

Δείτε τους Ειδικούς Όρους του Προϊόντος με δώρο 90€ εδώ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε τους Γενικούς Όρους Φυσικού Αερίου εδώ.