Φυσικό Αέριο με κεντρική θέρμανση για το Σπίτι

To προϊόν Gas Central Save απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού αερίου που κάνουν χρήση μέσω κεντρικής θέρμανσης, προσφέρει όλα τα οφέλη της κεντρικής θέρμανσης και επιπλέον εξασφαλίζει:

  • 60€ Δώρο*
  • ανταγωνιστική τιμή που θα ορίζεται αρχές κάθε μήνα
  • μηδενικό μηνιαίο πάγιο
  • διάρκεια Σύμβασης 12μήνες
  • χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Gas Central Save

Μηνιαίο Πάγιο (€)0

Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου  (€/kWh)

0.030

Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh)

0.0285

*Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε τους Ειδικούς Όρους του Προϊόντος με δώρο 60€ εδώ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε τους Γενικούς Όρους Φυσικού Αερίου εδώ.