Το προϊόν φυσικού αερίου GAS HOME NOW FIXED, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη θέρμανση με σταθερή τιμή και συνδυάζουν και την ηλεκτρική τους ενέργεια στη Ζενίθ.

  • ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΕΡΙΟΥ
  • χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής TTF
  • χωρίς συνδρομή
  • έκπτωση συνέπειας 15%
  • διάρκεια σύμβασης 12 μήνες
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • ΔΩΡΕΑΝ οικογενειακή κάρτα υγείας, αξίας 150€
xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

 

Gas Home Now Fixed

Μηνιαίο Πάγιο (€)5

Τελική Τιμή Προμήθειας  (€/kWh)

0.0580

Με 15% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια

0.0493

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

 • Έκπτωση Συνέπειας 15% 
 • Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
 • Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Για διάρκεια ισχύος προσφορών και τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.