Φυσικό Αέριο με αυτόνομη θέρμανση για το σπίτι

To  Gas Home Save απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου που επιθυμούν ανταγωνιστικής τιμή που θα ορίζεται αρχές κάθε μήνα.

  • 60€ Δώρο*
  • 90€ Δώρο** σε dual πελάτες
  • ξεκάθαρη και ανταγωνιστική τιμή
  • διάρκεια Σύμβασης 12μήνες
  • χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
  • δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

 

Gas Central Save

Μηνιαίο Πάγιο (€)0

Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου  (€/kWh)

0.030

Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh)

0.0285

*Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε τους Ειδικούς Όρους του Προϊόντος με δώρο 60€ εδώ.

Δείτε τους Ειδικούς Όρους του Προϊόντος με δώρο 90€ εδώ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε τους Γενικούς Όρους Φυσικού Αερίου εδώ.