Νέα Προϊόντα Ρεύματος Εμπορικά Διαθέσιμα από 01.01.2024

Για οικιακούς πελάτες

Power Home Start

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

Power Home Now

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ. 
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

Power Home Choice

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ. 
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

Power Home Special

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ. 
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

Power Home Fixed

ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ. 
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

Power Home Go Electric

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ. 
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

My Pet My Home

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ. 
Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.