ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΣΤΑΘΕΡΟ

Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική και σταθερή τιμή ρεύματος.:

  • Με ανταγωνιστική σταθερή τιμή 
  • Με έκπτωση συνέπειας
  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
  • 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από ανανεώσιμες πήγες
  • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€

 

Power Home Direct Plus

Μηνιαίο Πάγιο (€)9.9

Τελική Τιμή Προμήθειας  (€/kWh)

0.123

Τελική Τιμή Προμήθειας με έκπτωση συνέπειας  (€/kWh)

0.095

 

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους του Προϊόντος εδώ. 

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Μπορείτε να δείτε τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας (ΓΟΣΠ) εδώ.