POWER_HOME_NOW

Το προϊόν POWER HOME NOW της ZeniΘ απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • την πλέον ξεκάθαρη & ανταγωνιστική χρέωση στην αγορά με εξαιρετικά χαμηλή τιμή Μαΐου στα
   0,10€/kWh
   μετά την κρατική επιδότηση!!!
  • χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
  • 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από ανανεώσιμες πήγες
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας αξίας 150€
  • συμμετέχει στην κρατική επιδότηση

Αναλυτικά, οι τιμές ρεύματος ημέρας και νύχτας εδώ!

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 • Χρεώσεις Προμήθειας (βάσει ν. 4951/2022 αναστέλλεται η παρακάτω αναγραφόμενη Χρέωση Ενέργειας και το παρακάτω αναγραφόμενο Μηνιαίο Πάγιο):

Τιμολόγιο

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Power Home Now

Σ=X* MTAHE+Z

Μηνιαίο πάγιο

5€

 • Οι χρεώσεις του ανωτέρω πίνακα αφορούν μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Το Μηνιαίο Πάγιο αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών
 • Άθροισμα Σ: Ορίζεται σαν βασικό προβλεπόμενο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταβάλει o Προμηθευτής για την αγορά της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αγορά, με σκοπό την προμήθεια του πελάτη, καθώς και λοιπά κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών. Εκφράζεται σαν χρέωση €/kWh
 • Συντελεστής Χ: ο συντελεστής απωλειών του ΕΔΔΗΕ ΔΣ για την ΧΤ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται βάσει σχετικών Αποφάσεων ΡΑΕ. Για το α ’ εξάμηνο του 2023 ο συντελεστής ορίζεται 1,1357, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 163/2022. Ο συντελεστής θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα όπως και η σχετική Απόφαση ΡΑΕ. Για παροχές που βρίσκονται σε Μη Διασυνδεμένους Νήσους ή στην Κρήτη, ο συντελεστής Χ ορίζεται σε 1,11 βάσει ιστορικών στοιχείων των μηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διαχειριστή Νήσων
 • ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όπως αυτή δημοσιεύεται από τον ΑΔΜΗΕ. Αφορά την έκδοση 1 (V1) όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Χρησιμοποιείται η χρέωση (€/MWh ή €/kWh) που αναφέρεται ανά μήνα στη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ»

Ο συντελεστής δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της Εταιρείας και να αντικατασταθεί από άλλο μέγεθος, σε περίπτωση που επέλθουν αντίστοιχες αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την ημερομηνία έκδοσης ενός λογαριασμού δεν έχει γνωστοποιηθεί η ΜΤΑΗΕ ενός μήνα κατανάλωσης, χρησιμοποιείται αυτή του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Με τη δημοσίευση της ΜΤΑΗΕ του μήνα κατανάλωσης, η Εταιρεία προβαίνει σε εκ νέου υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας του πελάτη για την περίοδο κατανάλωσης και ενδεχόμενη χρηματική διαφορά καταλογίζεται στον Πελάτη στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό του. Σε περίπτωση έκδοσης Τελικού Λογαριασμού και εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί η ΜΤΑΗΕ ενός μήνα κατανάλωσης, χρησιμοποιείται αυτή του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα χωρίς εκ νέου υπολογισμό και χωρίς εκκαθάριση

 • Συντελεστής Ζ: Ορίζεται από τη Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και αναρτάται στην ιστοσελίδα. Αντιπροσωπεύει, εν είδη πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αγορά που δεν περιέχονται στην ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών. Τα κόστη αυτά προϋπολογίζονται από την Εταιρεία και συνθέτουν τον συντελεστή Ζ. Ο Συντελεστής δεν υπόκειται σε εκκαθάριση. Για την περίοδο 1.3.2023 ως 31.05.2023 ο συντελεστής Ζ ορίζεται 0,01800 €/KWh (18 €/MWh).  

Όλες οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ειδικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας:

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ, δεν εφαρμόζονται οι πάγιες χρεώσεις και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο, τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τις πάγιες χρεώσεις και τη Χρέωση Ενέργειας που εφαρμόζονται και ισχύουν στο παρόν τιμολόγιο. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης.

 1. Με την παρούσα Αίτηση και εφόσον γίνει δεκτή από την Εταιρεία, τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση Προμήθειας, την οποία ανέγνωσα, κατανόησα και συμφωνώ πλήρως και τα ανωτέρω στοιχεία της Αίτησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης
 2. Το προϊόν αφορά παροχές οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης (ΧΤ)
 3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες
 4. Το προϊόν είναι διαθέσιμο και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)
 5. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τιμολογίου, στην περίπτωση νέου πελάτη, ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης του μετρητή της εγκατάστασης του Πελάτη στον ΔΕΔΔΗΕ ή, στην περίπτωση που ο πελάτης εκπροσωπείται ήδη από τη ΖeniΘ, από την ημερομηνία της σύμβασης
 6. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον Τέλος Πρόωρης Λύσης
 7. Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση
 8. Το ποσό εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση δεν θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, ή δύο διαδοχικοί Λογαριασμοί δεν εξοφληθούν, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς την κατηγορία προϊόντος στο βασικό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την κρίση της. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης.