Power Home Plus

Εμπορικά μη διαθέσιμο προϊόν.

Το προϊόν POWER HOME PLUS, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν κυμαινόμενη χρέωση ενέργειας, χωρίς δεσμεύσεις και όρια.

 • χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
 • χωρίς δέσμευση συμβολαίου
 • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • κυμαινόμενη χρέωση ενέργειας βάσει του κόστους χονδρικής
 • έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για πελάτες DUAL Energy
 • Μοναδική Έκπτωση: Τώρα -50% στην 24μηνη συνδρομή
 • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πηγές

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) 
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο Dual Energy (€)Μηνιαίο Πάγιο (€)
Σ=X* MTAHE+Y45 

Ετήσια Συνδρομή: 49€ (Έκπτωση -50% στην 24μηνη συνδρομή 99€)
(Η προσφορά είναι διαθέσιμη για όλα τα νέα οικιακά συμβόλαια ρεύματος & δεν εφαρμόζεται σε ανανεωτήρια συμβόλαια)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
 • Έκπτωση -50% στην 24μηνη συνδρομή
 • Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
 • Έκπτωση 1€ επί του Μηνιαίου Παγίου, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
 • Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
 • Η έκπτωση DUAL ENERGY 1€ στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
Ειδικοί Όροι προϊόντος
 • Η ένταξη στο προϊόν POWER HOME PLUS προϋποθέτει την εξόφληση των λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • 24μηνη Συνδρομή: 99€ (Η προσφορά είναι διαθέσιμη για όλα τα νέα οικιακά συμβόλαια ρεύματος & δεν εφαρμόζεται σε ανανεωτήρια συμβόλαια)
 • Από το προϊόν εξαιρούνται παροχές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίες εντάσσονται στο οικιακό τιμολόγιο POWER HOME ή POWER HOME MAX με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ειδικής κατηγορίας
 • Οι χρεώσεις προμήθειας εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή με χρέωση ρήτρας ΟΤΣ)
 • Άθροισμα Σ: Ορίζεται σαν το βασικό προβλεπόμενο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταβάλει o Προμηθευτής για την αγορά της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αγορά, με σκοπό την προμήθεια του πελάτη. Εκφράζεται σαν χρέωση €/kWh.
 • Συντελεστής Χ: ο συντελεστής απωλειών του ΕΔΔΗΕ για την ΧΤ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται βάσει σχετικών Αποφάσεων ΡΑΕ. Για το 2022 ο συντελεστής ορίζεται 1.1371, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 248/2021. Ο συντελεστής θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα όπως και η σχετική Απόφαση ΡΑΕ.
 • ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όπως αυτή δημοσιεύεται από τον ΑΔΜΗΕ. Αφορά την έκδοση 1 (V1) όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Χρησιμοποιείται η χρέωση (€/MWh ή €/kWh) που αναφέρεται ανά μήνα στη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ».
 • Ο συντελεστής δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της Εταιρείας και να αντικατασταθεί από άλλο μέγεθος, σε περίπτωση που επέλθουν αντίστοιχες αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την ημερομηνία έκδοσης ενός λογαριασμού δεν έχει γνωστοποιηθεί η ΜΤΑΗΕ ενός μήνα κατανάλωσης, χρησιμοποιείται αυτή του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Με τη δημοσίευση της ΜΤΑΗΕ του μήνα κατανάλωσης, η Εταιρεία προβαίνει σε εκ νέου υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας του πελάτη για την περίοδο κατανάλωσης και ενδεχόμενη χρηματική διαφορά καταλογίζεται στον Πελάτη στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό του.
 • Συντελεστής Υ: Ορίζεται από τη Εταιρεία ανά ημερολογιακό εξάμηνο και αναρτάται στην ιστοσελίδα. Αντιπροσωπεύει, εν είδη πρόβλεψης, τα υπόλοιπα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αγορά που δεν περιέχονται στην ΜΤΑΗΕ, όπως το κόστος Κανονικοποιήσης Απωλειών Δικτύου Διανομής, το κόστος Διοικητικών δαπανών, κ.α. Τα κόστη αυτά προϋπολογίζονται από την Εταιρεία και συνθέτουν τον συντελεστή Υ. Ο Συντελεστής δεν υπόκεινται σε εκκαθάριση.
 • Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τους, ανεξαρτήτως του προμηθευτή τους. Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις που σχετίζονται με την χρήση του Σύστηματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΣ) και του Δίκτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΔ). Αφορούν επίσης την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ
 • Περισσότερες πληροφορίες για τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις εδώ,
 • Μπορείτε να δείτε τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας (ΓΟΣΠ) εδώ