ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική, κυμαινόμενη τιμή ρεύματος:

  • 60€ ΔΩΡΟ
  • Έκπτωση σε Dual Συνεπείς Πελάτες
  • Προσφέρει νυχτερινό τιμολόγιο
  • Χωρίς ρήτρα αποχώρησης
  • Εφαρμόζεται κρατική επιδότηση
  • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην αξίας 150€

Χρέωση Ενέργειας €/kWh

Ημέρας : Χ* ΜΤΑΗΕ + Ζ1
Νύχτας: Χ* ΜΤΑΗΕ + Ζ2

ΜΤΑΗΕ= μηνιαία
Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χ, Ζ1, Ζ2= συντελεστές που καθορίζονται από την εταιρεία

Πάγιο: 5€

xiaomi smartwatch revma.gr
dual zenith revma.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν εφαρμόζεται Αναπροσαρμογή ΟΤΣ και ο παρακάτω τύπος Σ=X* MTAHE+Ζ, για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023. Η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Η αλλαγή Προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άνω Νόμο τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο. Δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις προμήθειας ανά μήνα εδώ

Ειδικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Ειδικούς Όρους εδώ.

Γενικοί Όροι Προϊόντος

Δείτε τους Γενικούς Όρους  εδώ.

Χρέωση Ενέργειας: Πως την υπολογίζετε μόνοι σας (Οι συντελεστές X , ΜΤΑΗΕ, Ζ1, Ζ2)

Η τελική χρέωση Ενέργειας ορίζεται με βάση το τύπο: Σ=X* MTAHE+Ζ1 για την ημέρα και Σ=X* MTAHE+Ζ2 για τη νύχτα, όπου: 

Συντελεστής Χ: Ορίζονται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

ΜΤΑΗΕ: H μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Συντελεστές Ζ1, Ζ2: Ορίζονται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Για την περίοδο 01/01/2024 ως 31/03/2024, ο συντελεστής Ζ1 ορίζεται 0 €/KWh, ο συντελεστής Ζ2 ορίζεται -0,010 €/KWh