Κουράστηκες να αλλάζεις πάροχο κάθε μήνα? Μην ξοδεύεις άλλο χρόνο. Μείνε στη ΖενίΘ για σταθερές και ξεκάθαρες χρεώσεις. 

ΔΩΡΟ οικογενειακή κάρτα υγείας ευ ζην αξίας 150€ και πολλαπλά οφέλη. 

Εξασφαλίζεις ότι θα βγεις συνολικά κερδισμένος.

Το προϊόν POWER HOME BASICαπευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Μειωμένο μηνιαίο πάγιο 
  • Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για πελάτες DUAL ENERGY
  • Μοναδικές Χρεώσεις Ενέργειας, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
  • 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από ανανεώσιμες πήγες
  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας αξίας 150€

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις ενέργειας που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

        

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

Χρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Με DUAL ENERGY

Χωρίς DUAL ENERGY

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Αύγουστος 2022

4 €

4.5 €

0.55500

0.56500

0.33700

0.21800

0.22800

Σεπτέμβριος 2022

4 €

4.5 €

0.68700

0.69700

0.63900

0.04800

0.05800

Οκτώβριος 2022

4 €

4.5 €

0.58900

0.59900

0.43600

0.15300

0.16300

Για κατανάλωση απο 501 KWh έως 1000 KWh

     
        

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

Χρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Με DUAL ENERGY

Χωρίς DUAL ENERGY

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Αύγουστος 2022

4 €

4.5 €

0.55500

0.56500

0.33700

0.21800

0.22800

Σεπτέμβριος 2022

4 €

4.5 €

0.68700

0.69700

0.63900

0.04800

0.05800

Οκτώβριος 2022

4 €

4.5 €

0.58900

0.59900

0.38600

0.20300

0.21300

Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15%

   

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

 

 

 

 

 

 

0.43600

0.15300

0.16300

Για κατανάλωση απο 1001 KWh και άνω

      
        

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

Χρέωση Ενέργειας
(€/ kWh)

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Με DUAL ENERGY

Χωρίς DUAL ENERGY

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

Αύγουστος 2022

4 €

4.5 €

0.55500

0.56500

0.33700

0.21800

0.22800

Σεπτέμβριος 2022

4 €

4.5 €

0.68700

0.69700

0.63900

0.04800

0.05800

Οκτώβριος 2022

4 €

4.5 €

0.58900

0.59900

0.33600

0.25300

0.26300

Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15%

   

Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)

Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση

Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh

Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh

 

 

 

 

 

 

0.38600

0.20300

0.21300

Διευκρινίσεις:

* Κρατική επιδότηση, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.

** Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα σταθερής τιμής POWER HOME PACK, POWER HOME FREE οι χρεώσεις των οποίων συνεχίζουν ως έχουν.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ